درباره نانا

تاریخچه:

گسترش روز افزون تولید ومصرف مواد غذایی فرآوری شده صنعتی ونقش تعیین کننده غذا در تامین انرژی وسلامت انسان موجب گردیده است تا تامین غذای مطلوب از نظر کیفیت ،ایمنی وبهداشت یکی از مهمترین مباحث کارشناسان ومتخصصان صنعت غذا در سراسر دنیا گردد.

به همین منظور شرکت کشت وصنعت نانا در سال 87بابهره گیری ازامکانات روز دنیا وپرسنلی مجرب بادرک لزوم تغییر عادات غذایی جامعه ایران به سبب عوارض وبیماریهای ناشی از مصرف نا صحیح مواد غذایی وپایین بودن سرانه مصرف سبزی ومیوه در کشور برآن شد تا با پیشرو شدن در تولید وعرضه انواع سالاد فصل تازه برپایه سبزیجات آماده مصرف باماندگاری وکیفیت مناسب در منطقه فعالیت خود را به عنوان اولین دارنده استاندارد کارخانه ای ویکی از مهمترین تولید کنندگان محصولات تازه ،آماده آغاز نماید.


 

 

اهداف:

*عرضه محصولات بهداشتی،ایمن وقابل استفاده ومنطبق با قوانین واستانداردهای بهداشتی وغذایی مربوطه

*حضور قوی وموثر در بازار وکاهش هزینه ها بابازاریابی مناسب وپوشش دادن مصرف خانوارها بدلیل عدم زمان کافی جهت

تهیه وتدارک این محصولات در منازل

*تغییر نگرش مصرفر کنندگان وترغیب آنها برای مصرف حداقل 3وعده سبزیجات در رژیم غذایی روزانه جهت افزایش سلامت وکاهش بیماریهای ناشی از عدم مصرف سبزیجات تازه

*ارائه محصولاتی متنوع با بکارگیری مواد اولیه تازه با طعم ومزه مناسب وخوشمزه ودسترسی آسان

*ارتقاء دانش ومهارت وایجاد انگیزه در پرسنل از طریق آموزش ومشارکت در جهت تحقق اهداف بهداشتی ،ایمنی وکیفیتی